Antabus ikke længere førstevalg ved alkohol-afhængighed

Antabus er udbredt som den foretrukne behandling af alkoholproblemer i Danmark, men studier viser, at effekten af Antabus er beskeden.
Det handler om at dæmpe trangen til alkohol, og derfor er det de trangdæmpende præparater (Campral og Naltrexon), som skal vælges.

Hvis en borger har god effekt af Antabus, skal man ikke ophøre med at give det, men i samtalen med borgerne er det vigtigt, at sundhedsprofessionelle har kendskab til god klinisk praksis.

Campral er førstevalgspræparatet, men det skal være borgere, der har afholdenhed som målsætning. Campral har også en vis beroligende effekt. Hvis det er reduktion af forbruget man går efter, vil Naltrexon være førstevalgspræparatet.

Se desuden Den Nationale Kliniske Retningslinje om Alkoholbehandling

Ved yderligere spørgsmål kontakt: Alkoholkonsulent Christina Kudsk Nielsen, Folkesundhed Aarhus tlf. 4185 5095 eller mail nck@aarhus.dk