Flotte resultater for de ekstraordinære ansættelser

I Sundhed og Omsorg bidrager vi til, at borgere, som står uden for arbejdsmarkedet, skal blive en del heraf og, at de får et meningsfyldt arbejdsliv med indhold og fremtidsperspektiver.

Derfor besluttede chefteamet for et år siden at lave en klyngeorganisering, som skal løfte indsatsen for de såkaldt ”ekstraordinære ansatte”. Vores status viser, at det går rigtig godt med de mange forskellige ansættelser på særlige vilkår. Faktisk har vi de bedste resultater målt i forhold til de andre afdelinger i Aarhus Kommune, når man ser på borgernes evne til at blive selvforsørgende efter endt virksomhedspraktik, nyttejob eller løntilskudsjob. Med andre ord er der stor kvalitet i ansættelserne og budskabet er, at indsatsen nytter!

Æren tilfalder lederne og de teams, som tager godt imod de ekstraordinært ansatte.
Den tilfalder også det velfungerende netværk bestående af administrative medarbejdere fra de syv områder, som mødes hvert kvartal for at sikre gode arbejdsgange. Og ikke mindst er det også lederne af administration og services fortjeneste, at opgaven prioriteres og løftes professionelt og smidigt.

Vi vil nu sætte fokus på, hvad det er, der lykkes særligt godt – og hvordan vi kan udbrede de gode erfaringer og historier. Samtidig er vi i chefteamet optaget af, at opgaven løses uden at arbejdspladserne overbelastes. Vi har en dagligdag, som skal fungere, og derfor fortsætter arbejdet med at tilrettelægge ansættelserne, så vi kan fokusere på kvalitet i ordningerne frem for kvantitet.

Det betyder også, at vi vil stille skarpt på de sider af beskæftigelsesindsatsen, som sjældent nævnes, som f.eks. forebyggelse og sundhed samt muligheder for øget rekruttering.

Kontakt: Jane Mortensen, leder af adm. og service i Område Christiansbjerg og daglig klyngeansvarlig, på e-mail: jmor@aarhus.dk