Ny økonomimodel i hjemmeplejen i 2018

Økonomi arbejder i øjeblikket på at ændre økonomimodellen i hjemmeplejen. I dag er modellen præget af mange forskellige afregninger og en del uforudsigelighed. Desuden er der ikke noget rent økonomisk incitament til at arbejde for at opfylde strategien. Formålet med ændringen er derfor at lave en model, der er mere enkel og mere understøtter strategien. Det skal sikre både mindre administration for hjemmeplejelederne og en bedre effekt af arbejdet med borgerne.

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Lene Lindhardt, Viceområdechef i Område Vest – Venja Dalby Hansen, Leder i hjemmeplejen i Område Midt – Susanne Vinther, Leder i hjemmeplejen i Område Viby-Højbjerg – Helle Rosendal Jensen, Konsulent i Område Syd – Jakob Amtorp, Kontorchef i Mål- og Økonomistyring – Claus Linde, Specialkonsulent i Mål- og Økonomistyring

Tidsplan
• Maj-juni: Diverse orienteringer og drøftelser med chefteam, økonomistyregruppe og strategiske ledere. Opstart af arbejdsgruppe

•August-september: Analyser, beregninger og forberedelse af ny økonomimodel

•Oktober-november: Fastlæggelse af ny økonomimodel i samarbejde med arbejdsgruppe, styregruppen for økonomi, direktioner, ledere og chefteam

•November-december: Præcisering og beregninger

•December: Beskrivelse og præsentation af ny økonomimodel

•Januar-februar 2018: Undervisning af lederne i den nye økonomimodel

Kontaktperson: Claus Linde, 4185 7825 – cjl@aarhus.dk