Åbent hus

…på alle plejehjem i oktober

På rådmandsmødet 24. august blev det besluttet, at alle plejehjem afholder et åbent-hus-arrangement i løbet af oktober måned i år.

Formålet er:
•at styrke relationerne mellem plejehjemmene og lokalområderne
•at skabe grundlaget for nye fællesskaber mellem plejehjem og lokalområde
•at vise at plejehjemmene har medarbejdere med god ’takt og tone’, forstandere der ’leder med vilje’ og energiske pårørende og frivillige
•at vise at der er besjæling, hjemlighed, dyr, planter og liv.

”Åbent-hus-arrangementerne er en naturlig opfølgning på alt det, som forstanderne har arbejdet med i årets løb,” siger forvaltningschef Kirstine Markvorsen. ”Nu får de lov til at vise omverdenen, hvad der er kommet ud af det, og hvad de vil med deres plejehjem.”

Åbent hus arrangeres af forstanderne i samarbejde med beboer- og pårørenderåd. Hvert plejehjem får 3000 kroner til at afholde arrangementet. Efterfølgende giver de enkelte plejehjem en kort, skriftlig tilbagemelding, som indgår i evalueringen af arrangementet.

Yderligere oplysninger: Innovationskonsulent Morten Rüsz, 4185 9140, moru@aarhus.dk