Obligatorisk fagdag og kurser for ernæringsassistenter på plejehjem og i cafeer

Obligatorisk fagdag og kurser for ernæringsassistenter på plejehjem og i cafeer

I Sundhed og Omsorg har vi fire målsætninger inden for madproduktion og ernæring:

* at forebygge fejlernæring og styrke tidlig opsporing
* at videreudvikle og forankre de gode måltider på plejehjem og i caféer
* at skabe en helhedsorienteret indsats omkring borgerens ernæringstilstand
* at styrke, forankre og synliggøre visionære indsatser på ernæringsområdet

I den forbindelse har Ernæringsklyngen og HR lavet tre kompetenceudviklingstiltag for ernæringsassistenterne.

Kursus i anerkendende kommunikation
Der er tale om et nyt kursusforløb for ernæringsassistenterne. Der er flere forløb henover efteråret og vinteren. Det første starter i oktober. Læs mere på Kursusportalen– søg på ’ernæringsassistenter anerkendende kommunikation’.

Faglig temadag Den 27. september afholder vi fagdag for ernæringsassistenter. Fagdagen er obligatorisk for alle medarbejdere ansat som ernæringsassistenter og deres nærmeste leder. Se mere på Kursusportalen – søg på ’fagdag for ernæringsassistenter’ og tilmeld jer senest den 15. september 2017.

Måltidsværkstedet (for ernæringsassistenter på plejehjemmene) Dette tilbud er godt i gang og mange af vores ernæringsassistenter har allerede været igennem forløbet. Der er stadig ledige pladser på holdene i september, oktober og november. Læs mere om Måltidsværkstedet på Kursusportalen – søg på ’Måltidsværkstedet’.

Som leder skal du:
•sikre, at de ernæringsassistenter du har ansat, bliver tilmeldt både fagdag og begge kurser (obs. tilmelding til kurset i anerkendende kommunikation skal ske både via kursusportalen og efteruddannelse.dk.)
•sammen med din(e) ernæringsassistent(er) finde et eksempel fra hverdagen, hvor kommunikation og samarbejde er vigtigt. Dette beskrives i skemaet „Praksisfortælling“, som skal indsendes 14 dage inden kursusstart i Anerkendende Kommunikation. Skemaet bliver sendt direkte til deltagerne og findes på kursusportalen.
•forberede dig til fagdagen sammen med ernæringsassistenterne. Forberedelsesopgaven modtager I pr. e-mail.

Kontakt: Lise Eeg Guldvang, HR, leg@aarhus.dk eller Dorthe Kloppenborg, Ernæringsklyngen, kldo@aarhus.dk