Samling af hjemmeplejens telefoni udskudt

Opkald fra hospitaler og praktiserende læger flyttes til Linjen inden årets udgang

En grundig kortlægning af hjemmeplejens telefoni har vist, at forudsætningerne for at samle hjemmeplejens telefoni ikke er til stede på nuværende tidspunkt eller i nærmeste fremtid.

Chefteamet har derfor besluttet, at vi det næste års tid skal arbejde med at optimere hjemmeplejens telefoni lokalt, da det vil kunne understøtte en fremtidig samling af hjemmeplejens telefoni. Arbejdet kommer til at ske i tæt samarbejde og inddragelse af medarbejdere og lederne i hjemmeplejen.

Chefteamet har samtidig besluttet, at opkald fra hospitaler og praktiserende læger til hjemmeplejen skal flyttes til Linjen ultimo 2017. På den måde sikres det, at nogle af vores vigtigste samarbejdspartnere kun skal ringe til ét nummer for at komme i kontakt med Sundhed og Omsorg.

Yderligere oplysninger: Digitaliseringschef Poul Martin Christensen, tlf. 5118 6460, konsulent Sarah Munk Danmark, Digitalisering, tlf. 4185 7683