Brug af PICO giver store besparelser i sårbehandlingsforløb

I 2016 deltog sygeplejersker i Aarhus Kommune i et internationalt forskningsprojekt om brug af PICO til langsomt og ikke-helende sår. PICO er en transportabel, negativ-tryk-forbinding, som er forbundet til en batteridrevet motor i lommestørrelse. I alt deltog 52 borgere fra 4 lande, heraf 24 borgere fra Aarhus (Område Vest og Viby-Højbjerg). Alle borgere havde haft sår i mindst 6 uger, der ikke viste tegn på heling. Borgerne blev behandlet med PICO i 2 til 4 uger.

Effekt for borgerne: Borgernes livskvalitet blev forbedret, fordi deres sår helede hurtigere. Borgerne ”fik al magten” pga. færre ugentlige sygeplejerskebesøg og fordi det ikke gav gener at anvende PICO-forbinding.

Effekt på budgettet:
• 33,1 % reduktion i de samlede behandlingsomkostninger for de 52 vanskeligt helende sår.
• 49,7 % fald i omkostninger relateret til sygeplejersketid og frigivelse af 897 timer.
• 48 % færre sygeplejerskekontakter
• 11,2 % reduktion i omkostninger til produktbrug i behandlingsforløb, selv om brugen af PICO var 33 % dyrere end standardprodukter.

Betydning for sårbehandlingspraksis i Aarhus Kommune:
• Sygeplejersker bør identificere årsager til forsinket heling og ændre behandling derefter
• Sygeplejersker bør overveje brug af PICO tidligt i sårbehandlingsforløb
• Sygeplejersker kan kontakte en sårkonsulent om hvornår og hvordan PICO kan bruges
Du kan læse den samlede rapport her

Som leder skal du være med til at udbrede kendskabet til PICO. PICO i alle størrelser er på indkøbsaftalen.
Hvis du har spørgsmål til PICO, kan du kontakte sårkonsulent Jane Hampton, tlf. 4185 5160, jham@aarhus.dk