Instruks for borgersikker sygepleje

Der findes nu en revideret instruks for ansvars-, opgave- og kompetencefordelingen når sygeplejeopgaver løses af flere faggrupper.

Den erstatter den instruks, som du måske kender som instruks nr. 1.

Du kan finde den nye instruks HER

Hvad er nyt? Instruks for borgersikker sygepleje samler instruks 1, sygeplejeindsatskataloget, skema 1, skema 4 og skema 5 i et forenklet dokument. Instruksen opfylder de krav Styrelsen for Patientsikkerhed stiller på området.

Du skal som leder sikre dig, at både du og dine medarbejdere kender instruksen og anvender den i jeres daglige arbejde. Instruksen er opdelt i 3 elementer:
•Forklarende tekst
•Skema 1 og 1 a, ramme for henholdsvis faggrupperne og ufaglærte
•Skema 2, 2a og 2b, kompetenceskemaer

Der er enkelte ændringer i kompetencefordelingen, eksempelvis er der nye aftaler ang. RIK og SIK, stomipleje og anlæggelse af kompressionsforbinding.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til indholdet i instruksen, er du velkommen til at skrive til Kvalitet og Borgersikkerhed kvalitetogborgersikkerhed@mso.aarhus.dk.

Kald endelig på Kvalitet og Borgersikkerhed forud for lokal implementering