Temadag – også for ledere: CombiFlex-praktik: ny, tværgående psykiatripraktik på SOSU-assistentuddannelsen

I forbindelse med reformen af sosu-assistentuddannelsen er der sket store ændringer af bl.a. psykiatripraktikken og samtidig er Aarhus Kommune blevet forpligtet til at uddanne et langt højere antal sosu-assistenter end tidligere.

For at løse de udfordringer dette giver, er der indgået et samarbejde mellem Sociale forhold og Beskæftigelse (MSB) og Sundhed og Omsorg (MSO). Størstedelen af de sosu-assistentelever Aarhus kommune uddanner, skal have deres psykiatripraktik delt mellem MSO og MSB.

En delt praktik er en ny måde at samarbejde på om at uddanne elever og har derfor fået et særligt navn: CombiFlex-praktik.

Som indledning til CombiFlex-samarbejdet mellem MSB og MSO holdes der 2 temadage for alle praktikvejledere i MSB og MSO, som har sosu-assistentelever i psykiatripraktik. Både vejledere, som skal have elever i CombiFlex-praktik, og vejledere, som fortsat skal have elever i solopraktik, skal deltage på temadagene. Vejlederne vil modtage indbydelser i løbet af meget kort tid.

Ledere på arbejdspladser / teams, som har sosu-assistentelever i psykiatripraktik, inviteres til at deltage de første to timer af den første temadag.

Formål:
•Lederne vil få en indføring i opbygningen og indholdet i den nye sosu-assistentuddannelse, så de kan understøtte gode læringsmuligheder på praktikstedet
•Lederne vil blive i stand til at forstå baggrunden for CombiFlex-samarbejdet samt de udfordringer og kvaliteter, der ligger i det.

Tid: Torsdag, den 28. september 2017, Klokken 8- 10

Tilmelding: Senest fredag den 15. september via Kursusportalen – søg på ’combiflex’

Kontaktperson: Juridisk konsulent i HR Hanne Frydensberg, hfry@aarhus.dk