Tilfredshedsmålinger

Rådmand og chefteam har på mødet torsdag 7. september bekræftet de overordnede strategiske indsatsområder for tilfredshedsundersøgelsen, som er:
• generel tilfredshed (plejehjem 87%, hjemmepleje 77%)
•ensomhed (plejehjem 94%, hjemmepleje 89%)
•pårørendetilfredshed (plejehjem 65%)

Tallene i parentes er målene for 2017. Disse mål gælder for relevante enheder i Sundhed og Omsorg. I opfølgningsprocessen skal der både fokus på spredning af de gode erfaringer, og indsatser for de, der ligger under målsætningerne.

Spørgsmålene til dette års tilfredshedsmålinger (hjemmepleje, plejehjem og pårørende) skal lige have den sidste afpudsning inden de bliver offentliggjort i Det Faglige Hjørne tirsdag 12. september. Dataindsamlingen går i gang den 18. september.

Mere information om opfølgningsprocessen følger inden offentliggørelsen af resultaterne den 15. november.

Yderligere oplysninger:
Konsulent Marianne Stefansson, tlf. 4185 5510, e-mail: mari@aarhus.dk
Konsulent Thomas Kaalby Povlsen, tlf. 4185 7826, e-mail: thkapo@aarhus.dk