Medarbejdere søges!

Chefteamet har besluttet at igangsætte arbejdet med ny og samlet Strategi for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Sundhed og Omsorg har udfordringer med rekruttering inden for flere faggrupper. Og vi kan forvente, at rekrutteringsudfordringen forværres yderligere. Vi vil nemlig i de kommende år opleve en relativt stor afgang fra arbejdsmarkedet, mens der pt. ikke optages nok unge på SOSU-uddannelserne.

Udfordringerne kræver handling. Den kommende Strategi for rekruttering og fastholdelse skal sikre, at vi nu og fremover kan ansætte og fastholde kompetente medarbejdere til vores vigtige opgaver. Målet er optimal kompetencesammensætning til vores opgaver – og dermed det bedste afsæt for at realisere vores Ledetråde og give borgerne den bedste hjælp.

I den kommende tid vil HR:
• Kortlægge rekrutteringssituationen i HR. Vi sender korte spørgeskemaer rundt til ledere.
• Indsamle input til indholdet i den kommende Strategi for rekruttering og fastholdelse. Vi dagsordensfastsætter temaet i relevante mødefora.

Et af de initiativer, som allerede er besluttet, er ”Fremtidens SOSU-hjælper og SOSU-assistent”. HR igangsætter en proces med henblik på klare roller og nye stillingsbeskrivelser for SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter.

Et andet initiativ er en kampagne, der skal øge søgningen til SOSU-elevstillinger.

Kontakt: HR / Vibeke Sjøgreen – vis@aarhus.dk / Helle Rasmussen – hras@aarhus.dk