Effektivisering på plejehjemmene

Opgaven med at bistå lokalområderne og forstanderne med at implementere seks af BDO’s effektiviseringsanbefalinger på plejehjemmene, blev sendt i udbud i slutningen af juni. Der er tale om tre udbud, som er forankret i hver sin forvaltning og med KPMG/BDO og Rambøll som vinder af udbuddet og dermed som leverandør.

Samarbejdet med KPMG, som bruger BDO som underleverandør og Rambøll er allerede startet op.

Der er udpeget interne tovholdere for hvert af de tre implementeringsspor i forvaltningen, som skal hjælpe med den samlede koordinering.

I alle tre implementeringsspor lægges der op til stor involvering forstandere, hvorfor det bl.a. er disse tre implementeringsplaner, der er valgt. Der er en gensidig forventning mellem styregruppen for projektet og områdecheferne, at forstanderne prioriterer deltagelse i de workshops, som kommer hen over efteråret i forbindelse med implementeringen.

Yderligere kommunikation om den endelige tidsplan for implementeringen følger snarest.

For yderligere information kontakt Jens Trads, Økonomistaben, jentr@aarhus.dk 4187 3329