Introduktion af nyansatte, elever og studerende

I Sundhed og Omsorg vil vi gerne byde nye kollegaer velkommen og give dem en god introduktion til deres nye arbejds- eller uddannelsessted.

Hvis onboarding bliver tilrettelagt godt, medfører det bl.a., at nytilkomne føler større jobtilfredshed, bedre trivsel, jobengagement, højere ydeevne og mindre stress.

For løbende at orientere de medarbejdere, der arbejder med at lave stillingsopslag, ansættelsesbreve, introduktionsprogrammer og så videre, har vi i sidste uge udsendt informationsbrev.

Formålet med informationsbrevet er at:
– give modtagerne et overblik over de værktøjer og retningslinjer, som er fastlagt i Sundhed og Omsorg
– løbende informere dem om nyt på onboarding-området.

Du skal som leder: beslutte hvem hos dig, der skal modtage informationsbrevet. Send en mail til HR med navn og mailadresse. Du kan skrive til Anna-Lena Warnecke Lund, aw@aarhus.dk.