Sådan er det at arbejde efter forløbsmodellen

Hen over efteråret bringer vi en række praksishistorier fra de syv områder og specialenhederne om, hvordan de arbejder med forløbsmodellen.

Første indlæg er fra område Midt.

En borger i SAMMENSAT FORLØB

– fortalt af ergoterapeut Ziva Halkjær Møller i Sundhedsenheden

(billedet er et modelfoto og viser en BiPAP-maskine)

Ole er 42 år og blev for knap to år siden diagnosticeret med Aspergers syndrom. Ole er desuden meget overvægtig (+200 kg), og som en følge deraf lider han af søvnapnø, som har ført til et solo-trafikuheld på den tyske Autobahn. Ole har efter uheldet været igennem et større udredningsforløb på AUH, og han følger nu bl.a. et BiPAP (maskine til behandling af søvnapnø m.v.) regime om natten, tillige med rygestop- og sund livsstil-kurser på Folkesundhed. Ole blev udskrevet til et Sammensat forløb. Formålet med Oles forløb er at få udredt, hvordan vi i fællesskab med Ole hjælper med at skabe nogle rammer for ham, så han kan tage vare på sit liv igen.

Der arbejdes med følgende:
• Støtte til at opbygge og fastholde de gode og sunde rutiner i hverdagen (fx indkøb og madpakker)
• Rutiner i varetagelse af personlig pleje
• Renhold og rengøring af lejligheden
• Brug og rengøring af BiPAP-maskine.

Der har af flere gange været holdt møder i hjemmet – bl.a. Første sundhedsfaglige kontakt og Borgerkonference – planlægningssamtale. Assistenten (kontaktperson) fra hjemmeplejen og ergoterapeut (forløbsansvarlig) fra Sundhedsenheden har sammen med Ole lagt en plan og sat mål for indsatsen. Målene justeres løbende, efterhånden som Ole udvikler sig og selv kan tage over.

Status på forløbet lige nu: Ole formår endnu ikke på egen hånd at strukturere sin hverdag på en måde, som støtter ham i de sunde vaner. Ole har på eget initiativ ansøgt om en bostøtte, og denne er bevilget, men endnu ikke startet op. Hjemmeplejen og sundhedsenheden kan bidrage med de praktiske opgaver i hjemmet, men Oles alder betyder, at nogle opgaver hører til i MSB. Ole har megen gavn af den støtte i hverdagen, som hjemmeplejen yder, og han er motiveret for de livstils-forløb, der kører på Folkesundhed. Der er grund til at tro, at vi med en fælles indsats kan hjælpe Ole til at nå sine mål.

Vil du vide mere om hvad Forløbsmodellen er for noget, kan du finde beskrivelser her.