5 praktikpladser søges hurtigst muligt!

Aarhus kommune har truffet en aftale om at indgå i et samarbejde med VIA og regionen om et tværfagligt forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge. Kurset skal forberede kursisterne på at kunne søge ind på en bacheloruddannelse i VIA.

I MSO betyder det, at vi to gange om året (forårs- og efterårssemester) skal stille praktikpladser til rådighed (i 4 uger) for et antal studerende, der gerne efterfølgende vil søge ind på en sundhedsfaglig professionsuddannelse.

Næste gang vi skal modtage kursister i praktik er uge 44-47. Aktuelt har vi derfor brug for 4 pladser til kursister, der gerne vil følge med en sygeplejerske og til 1 kursist, der gerne vil følge med en fysioterapeut.

Så hvis du som leder tænker, at det vil vi gerne byde ind med her hos os, så henvend dig hurtigst muligt til uddannelseskonsulent Lene Buur Meyer (lbme@aarhus.dk / 29208435) for nærmere information