Undervisning i brug af hjælpemidler

Pilotafprøvninger har vist at borgere i eget hjem får stor glæde af at benytte hjælpemidler til henholdsvis at stige ind og ud af sengen samt at tage støttestrømper af og på.

Nu skal alle borgere i eget hjem fra 1. november have muligheden for at blive selvhjulpne med de hjælpemidler, som har været afprøvet. Derfor inviteres alle ergoterapeuter i Sundhedsenhederne og i hjemmeplejen til undervisning i støttestrømpepå- og aftagere. Til undervisning i ind- og udstigningssenge inviteres også fysioterapeuter. Indsatsen er i første omgang kun rettet mod borgere i eget hjem.

Undervisningen kommer til at foregå i løbet af oktober måned. Undervisningen foregår parallelt og sikrer, at man som terapeut kan få undervisning i begge indsatser på samme dag.

Der sendes en mail ud til alle ledere af Sundhedsenheder og hjemmeplejen med link til tilmelding på kursusportalen i løbet af tirsdag 12. september.

Læs mere om undervisningen HER