Ny instruks for fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg

– nu med det rigtige link 😉

Der findes nu en revideret instruks for fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg. Den erstatter den instruks, som du måske kender som instruks nr. 6.
Det er vigtigt, at du og dine medarbejdere kender denne instruks, da alle borgere har ret til en værdig død og ret til at blive inddraget i beslutninger vedrørende livets afslutning.

Du kan finde den nye instruks ved at klikke her

Hvad er nyt? Lovgivningen på dette område er ikke ændret, så du og dine medarbejdere har de samme forpligtelser som altid. Instruksen er blevet forenklet og mere letlæselig.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til indholdet i instruksen, er du velkommen til at skrive til Kvalitet og Borgersikkerhed: kvalitetogborgersikkerhed@mso.aarhus.dk