Blærescannere tages ud af drift – Akutteamet overtager scanningerne

Blærescannere fra VitaScan indkøbt af Aarhus Kommune i 2014 fungerer ikke optimalt. Den Sundhedsfaglige Styregruppe har derfor besluttet at tage scannerne ud af drift. Blærescannerne kan afleveres på Søren Frichs Vej 36G, lokale 1.41.

Blærescanning af borgere i MSO vil fremover blive foretaget af Akutteamet. Akutteamet vil i perioden fra den 15.09.2017 til den 31.12.2017 registrere antallet af blærescanninger. Den Sundhedsfaglige styregruppe vil herefter tage stilling til, om der skal indkøbes nye blærescannere i MSO eller om Akutteamet skal fortsætte med at udføre scanningerne.

Ved behov for blærescanning, kontakt derfor Akutteamet på telefon: 23 36 56 60.

Ved yderligere spørgsmål kontakt leder af Akutteamet Helle Haunstrup Krog på telefon: 41 85 95 70 eller mail: hehk@aarhus.dk

Som leder skal du formidle ovenstående videre til dit personale