Undervisning i infektionshygiejne for sygeplejersker og terapeuter

I MSO skal vi forebygge, at borgere og medarbejdere bliver syge af infektionssygdom. Vi skal også forebygge indlæggelser p.g.a. infektion. Begge dele kan lykkes, når de generelle infektionshygiejniske forholdsregler overholdes.

Det kan lyde enkelt at opretholde en god hygiejne. Dog er det kortvarige sygefravær, der ofte skyldes infektionssygdom som forkølelse og influenza, en fortsat udfordring, og mange borgere bliver syge og måske indlagt p.g.a. fx blærebetændelse eller lungebetændelse, så det tyder på, at det ikke er enkelt.

Sygeplejersker og terapeuter har nu mulighed for at få opdateret deres viden om de infektionshygiejniske principper og forholdsregler, idet der er planlagt 5 undervisningsseancer rundt omkring i kommunen henover efteråret.

Viceområdechefkredsen godkendte i foråret 2017, at undervisningsseancerne i infektionshygiejne skulle afholdes, og ser undervisningen som en væsentlig del af forebyggelsesindsatsen.

De enkelte undervisningsseancer er åbne for alle sygeplejersker og terapeuter, uanset hvor i kommunen man geografisk er ansat. Det er hygiejnesygeplejersker fra den regionale MRSA-enhed på Aarhus Universitetshospital, der vil stå for de 5 undervisningsseancer. MRSA-enheden rådgiver udover i MRSA også kommunerne i Region Midt om generel infektionshygiejne og medvirker til udvikling og udbredelse af viden inden for området.

Som leder skal du informere sygeplejersker og terapeuter, du har ansat, om undervisningsseancerne og afklare med dem, om de har behov for opdatering på området.

Tilmelding sker derpå via Kursusportalen: søg på ‘infektionshygiejne’.

Har du spørgsmål til ovenstående, kan de rettes til Kvalitet og Borgersikkerhed, kvalitetskonsulent Else Buus: jeels@aarhus.dk