Innovationspraktikant: ”Der er ikke den store forskel på Aarhus og Hedensted”

Birgitte Frey er socialrådgiver og arbejder som visitator i et team på tre i Socialpsykatrien i Hedensted Kommune. Efter to dages praktik hos Innovationsteamet i MSO kan hun konstatere, at udfordringerne langt hen ad vejen er de samme i en stor og en lille kommune.

”I Hedensted kan der også være langt mellem forvaltningen og institutionerne. Sidstnævnte oplever, at ’djøfferne’ hele tiden sætter en masse i gang, som de skal forholde sig til. Det mødte jeg også i Aarhus, da jeg besøgte et lokalcenter sammen med en konsulent i Innovationsteamet. Men jeg oplevede også, at han var god til at forklare og ’oversætte’ de mange, fine ord. Det betyder meget, at man taler med hinanden og får ansigter på hinanden og får tingene helt ned på jorden – og gerne før man sætter dem i søen!”

Birgitte Frey vil anbefale alle at tage i innovationspraktik, selv om hun sagtens kunne have brugt mere tid i Aarhus. ”To dage er for lidt. Tre-fire dage vil være bedre; men det har været en stor oplevelse, og det giver en masse ny inspiration at overskride sine grænser og komme ud af komfort-zonen.”

Man behøver ikke krydse kommunegrænser for at komme i innovationspraktik. Fx har Line Aaboe Sørensen fra Mål og Økonomistyring i Frichsparken været i praktik hos Borgerdesign Aarhus på Dokk1.

Her kan du læse mere om innovationspraktikken og hvordan du selv og/eller dine medarbejdere kommer i praktik.