Medicin efter behov i den sidste fase af en borgers liv

Sundhedsfaglig Styregruppe har i forbindelse med færdiggørelsen af ”Instruks for borgersikker sygepleje” besluttet at styrke og systematisere den sygeplejefaglige opfølgning hos borgere, der i den sidste fase af livet har mulighed for behandling af forskellig art med injektioner efter behov.

I disse borgerforløb skal der planlægges opfølgning i bestemte intervaller, hvor en sygeplejerske er til stede og gennemgår borgerens samlede situation.

På den måde forebygges det, at der i en eventuel akut situation opstår ventetid for borgeren. Social – og sundhedsassistenten kan, på baggrund af den løbende og systematiske sygeplejefaglige opfølgning, handle og give én eller flere injektioner jf. instruks for borgersikker sygepleje side 6.

Det er natsygeplejen, der varetager de planlagte sygeplejefaglige opfølgningsbesøg om natten.

Har du spørgsmål, kontakt da Helle Haunstrup Krog (akutteamet) hehk@aarhus.dk eller Kvalitet og Borgersikkerhed kvalitetogborgersikkerhed@mso.aarhus.dk