Sådan er det at arbejde efter forløbsmodellen – fortalt af Tina Grove

Hen over efteråret bringer vi en række praksishistorier fra de syv områder og specialenhederne om, hvordan de arbejder med forløbsmodellen.

Dette indlæg er fra Demens- og hjernecentrum Aarhus (DCA).

Samarbejde mellem lokalområde og korttidsplads om borger med demens i sammensat forløb

fortalt af Tina Grove, leder af Rehabiliteringsenheden for Demens

På korttidspladserne på Demens- og hjernecentrum Aarhus har vi haft en borger i sammensat forløb, som har været i et længere afklaringsophold. Borgerens fremtid skulle afklares i et tæt samarbejde med pårørende og demensnøglepersonen fra borgerens lokalområde, da den hjemlige situation ikke længere var holdbar.

Efter en periode på akutventelisten til en garantibolig skulle borgeren flyttes til plejecenteret Borgvold. Når en borger er på en korttidsplads, har borgeren ifølge forløbsmodellen to forløbsansvarlige – én i lokalområdet og én på korttidspladsen, for at sikre sammenhæng i forløbet.

Vores forløbsansvarlige var i kontakt med den forløbsansvarlige fra Borgvold, som foreslog et besøg hos borgeren her på korttidspladsen på DCA. Under besøget deltog en gruppe medarbejdere fra Borgvold – terapeut, forløbsansvarlig sygeplejerske og en social-og sundhedsassistent, som skulle tilknyttes borgeren som kontaktperson.

Medarbejderne fra Borgvold besøgte borgeren og talte med den forløbsansvarlige og kontaktpersonen på korttidspladsen. Her blev vigtige oplysninger, refleksioner om borgerens forløb, tilstand, ønsker og behov drøftet.

Et fint samarbejde, hvor det gode forløb blev skabt på tværs af vores ”huse”. Forløbsmodellen gav os alle en tydelig ramme og struktur for samarbejdet og ansvaret.

Det var en stor styrke for det videre borgerforløb, at der fra Borgvolds side blev prioriteret at møde så talstærkt op. Særligt i situationer med borgere ramt af svær demens, kan det være godt givet ud ift. borgernes videre forløb.