Hvad mener SOSU-eleverne om deres uddannelse i Sundhed og Omsorg?

I Sundhed og Omsorg har vi klare mål for vores opgave som uddannelsessted for social- og sundhedselever:

• Gode læringsmiljøer og strukturerede uddannelsesforløb
• Høj faglig kvalitet i uddannelsesindsatsen
• Klar sammenhæng mellem opgaver, strategi og kompetencekrav – og vores uddannelsesindsats

Vi evaluerer uddannelsesindsatsen for at videreudvikle Sundhed og Omsorg som et professionelt uddannelsessted. SOSU-eleverne udfylder et spørgeskema, når de afslutter et praktikophold, og en gang årligt samler vi elevernes besvarelser i rapporter.
Evalueringerne er positive og der er mange roser fra eleverne. Det fremstår meget tydeligt, at eleverne er yderst tilfredse med den vejledning, de modtager fra deres praktikvejledere.

Direktioner, ledere og uddannelseskonsulenter skal: Aktivt anvende evalueringsrapporterne i jeres dialog om, hvordan jeres praktiksteder fastholder alt det, der fungerer godt – og videreudvikler uddannelsesindsatsen – så vi får uddannet dygtige medarbejdere til opgaverne inden for sundhed- og omsorgsområdet.

Rapporterne finder I på Portalen.

Ønsker I rapporter opdelt på praktiksteder, kan I kontakte Mette Schjeldahl / med@aarhus.dk

Flere oplysninger: Helle Rasmussen / hras@aarhus.dk