Obligatorisk kompetenceudvikling – nu med flere hold

Der er nu flere pladser til social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Find de ledige pladser på Kursusportalen. HUSK, at alle skal kompetenceafklares og have en dialog med egen leder inden kurset. Med kompetenceafklaringen er både du som leder og medarbejderen forberedt og klar til at bruge den nye viden på arbejdspladsen efter kurset.

Din opgave som leder:
• Igangsæt kompetenceafklaringen
• Tilmeld dine medarbejdere til kurserne
• Tal med dine medarbejdere før kurset.
• Find materialer her:
        o Sygeplejersker og terapeuter
        o Social- og sundhedshjælpere
• Hvis det undtagelsesvist ikke er lykkedes at nå kompetenceafklaringen før kurset, er det ekstra vigtigt, at du efter kurset har en tæt dialog med dine medarbejdere
• Husk at være nysgerrig og efterspørg den nye viden, medarbejderne kommer hjem med

Kontakt: Vibeke Jørgensen, udviklingskonsulent, jovi@aarhus.dk