Har dine forflytningsvejledere været på kursus?

Implementeringen af den nye forflytningsvejlederordning er i fuld gang i områderne. Hvis dine nye forflytningsvejledere ikke har været på uddannelse endnu, så er her et link til SOSU Østjylland, som udbyder kurserne.

Din opgave som leder er at:
• Medvirke til at implementere forflytningsvejlederordningen og understøtte den i hverdagen.
• Sørge for, at dine forflytningsvejledere bliver uddannet til at varetage opgaven.

Forflytningsvejlederordningen er en fælles ramme for forflytningsvejledere i områderne, hvor der også er plads til lokalt råderum. Der skal udpeges én ledelsesmæssig tovholder for forflytningsvejlederne i hvert område, der har ansvar for lokal organisering, implementering og drift af forflytningsvejlederordningen. Den nye forflytningsvejlederordning skal være implementeret i oktober 2017.

Du kan læse om forflytningsvejlederordningen her.

Spørgsmål eller kommentarer kan rettes til:
• Cecilie Høegh Langvad chl@aarhus.dk 61 94 30 26 eller til
• Jette Fallemann Nicolajsen JFN@sosuaarhus.dk 22 80 98 70 /87 41 26 64, Uddannelseskonsulent SOSU Østjylland.