Ændringer i retningslinjerne for lokalcentrenes busser

Der er sket ændringer i retningslinjerne for brugen af lokalcentrenes busser. I korte træk er der sket tre centrale præciseringer:

•Det er tilladt at bruge busser fritaget for registreringsafgift, til kørsel, der er i institutionens interesse. Dette kunne for eksempel være benyttelse til indkøb, uddannelsesaktiviteter eller bortkørsel af affald.

•Ved kørsel i udlandet, fx til Tyskland, er der krav om, at føreren af bussen er ansat ved det plejehjem/lokalcenter, der fremgår af bussens registreringsattest, og at der medbringes en gul attest.

•Da kommunen ikke må konkurrere med erhvervsmæssig busudlejning, er det ikke længere muligt at udlåne bussen til pårørende, der ønsker at køre en tur alene med en pårørende.

De reviderede retningslinjer ligger på Portalen.

For yderligere information eller spørgsmål: kontakt Henriette Andersen: henan@aarhus.dk