Mangler du midler til et projekt eller en event?

Her er et par muligheder for at søge forskellige fonde

HELSEFONDEN Helsefondens formål er at støtte forskning og udvikling inden for det sociale og sundhedsmæssige område. At styrke sociale og sundhedsmæssige indsatser og at skabe forudsætninger for bedre livskvalitet og sundhed for den enkelte borger. Der kan søges inden for to områder: Forskning og øvrige. For øvrige ansøgninger – næste deadline er 20. november 2017. Ikke noget mini- eller maksimum beløb. Link

VELUX FONDEN – Ældre og medicin Implementering af løsninger, som fjerner uhensigtsmæssig brug af medicin hos ældre under bl.a. livets sidste fase. Her kan der være tale om feasibility-studier, interventionsprojekter eller forskning. Målgruppen er sårbare ældre over 75 år med nedsat fysisk eller mental funktionsevne eller ældre sidst i livet. Forudsætning for modtagelse af støtte er samarbejde med praksismiljøer. Der kan søges maks 2 mill. kr. og projektperioden er 1 – 3 år. Næste deadline er 21. november 2017 kl. 13.00 Link

SUNDHEDSSTYRELSEN – Demenshandlingsplan Der gives støtte til etablering af rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende. Der skal etableres 12 – 15 centre.   Der er afsat 37,5 mill. kr. over 3 år. I 2017 15 mill. kr. I 2018 14,4 mill. kr. og i 2019 8,1 mil. kr. Næste deadline er 29. september 2017 kl. 12.00. Link

TRYGFONDEN Der gives støtte til tiltag, der bl.a. støtter mental sundhed, lev sundt så færre dør eller belastes af livsstilssygdomme og, hvordan man kan leve med kroniske sygdomme. Der er en regional og en landsdækkende ansøgningsfrist. Den landsdækkende er 1. december 2017. Link    

REALDANIA Der gives støtte til initiativer over emnet Rum og fællesskab for ældre. Hvordan bryder man ensomheden for ældre i det byggede miljø og skabe et socialt bæredygtigt samfund. Løbende ansøgning. Link     

Har du spørgsmål til fondene, så ring til Sonja Hansen, Center for Frihedsteknologi, på 4187 2596 eller mail sonha@aarhus.dk