Pressemeddelelse Budget: Penge bliver flyttet rundt på ældreområdet

Budgetforliget betyder, at regeringens øremærkede penge til ældreområdet i Aarhus, fremover faktisk går til de ældre, konstaterer rådmand Jette Skive, og det er en stor sejr.  

Penge fra regeringen givet til sundhed- og ældreområdet de sidste par år er for en stor dels vedkommende røget direkte i en central pulje i Aarhus Kommune og fordelt til også andre ting end lige ældreområdet. Det er slut med den model nu, efter partierne i byrådet har indgået budgetforlig for 2018:  

– Jeg er glad for at den centrale pulje som tog penge fra de ældre nu er fortid. Jeg glæder mig til, at fremtidige penge fra regeringen kan komme de ældre i Aarhus fuldt ud til gavn. Selve budgettet for næste år giver os mulighed for at prioritere hjemmeplejen og mine planer om at gøre plejehjemmene mere hjemlige. Men vi flytter penge fra én kasse til en anden. Budgetforliget giver ikke sundhed- og ældreområdet et samlet serviceløft, og hvis nogen siger det, er det valgflæsk. Bare uden flæsk.  

Der er prioriteret penge til hjemmeplejen på 11,5 mio. kr. og på anlægsområdet har byrådet valgt at investere 8 mio. kr. i renovering af badeværelser på plejehjemmene og 6 mio. kr. til hjemliggørelse og forskønnelse af plejehjemmene.  

– Samtidig gør budgetforliget det muligt, at vi kan bevare de oplevelsesmedarbejdere, der ellers var blevet sparet væk i budgetforliget i 2016. Oplevelsesmedarbejderne leverer en kæmpe indsats sammen med medarbejderne for at skabe aktiviteter og liv på plejehjemmene, siger Jette Skive.  

For pårørende til de allersvageste borgere med demens er der også prioriteret 1 mio. kr. til at hæve rammen for afløsning i hjemmet fra 3 til 4 timer om ugen.  

Partierne bag budgetforliget har også valgt at investere i tobaksforebyggelse, en diabetesplan, tættere samarbejde om lænderygsmerter og en øget indsats for at forebygge de sundhedsmæssige udfordringer som følge af flere socialt udsatte.