Aarhus Kommune, Budget

Der er indgået et budget for 2018-2021.

På Sundheds og Omsorgs område er følgende elementer værd at nævne:  

 

Initiativer på driften  

  • 11,5 mio.kr. årligt til serviceløft i hjemmeplejen til de borgere, der modtager pleje, men som ikke er omfattet af klippekortet. Der er tale om en model, hvor den ekstra tid udmøntes til den enkelte borger, som så selv kan beslutte, hvad tiden skal bruges til. Det kan være en omsorgssnak, en gåtur, lidt ekstra rengøring, højtlæsning, håndtering af post og mange andre ting, som borgeren prioriterer.
  • 2,5 mio.kr. årligt til oplevelsesmedarbejdere, således at de fem oplevelsesmedarbejdere, der egentlig skulle have været reduceret med i forlængelse af sparerunden i 2016-budgettet nu er finansieret permanent.
  • 1 mio.kr. årligt til afløsning, hvor det bliver muligt at hæve rammen for afløsning af pårørende, der passer demente i hjemmet fra 3 til 4 timer er om ugen.

  Initiativer på anlæg  

  • I alt 8 mio.kr til renovering af badeværelser, således at de lever op til arbejdsmiljøkravene.
  • 6 mio.kr. i alt til yderligere hjemliggørelsesinitiativer.

  Derudover er forligspartierne enige om at afskaffe selvstyrebufferen, som blev indført for to år siden som et ”finanslovsværn”. Modellen har indebåret, at når der kom penge til ældreområdet i finansloven, så har Sundhed og Omsorg skullet aflevere 1 pct. af rammen til omprioritering mellem magistratsafdelingerne. Fremover bliver det muligt for Sundhed og Omsorg at leve op til intentionerne i finansloven uden at skulle spare på andre områder.   Endelig har forligspartierne besluttet, at der skal arbejdes med udvikling af investeringsmodeller på sundhedsområdet – nærmere bestemt inden for følgende områder:

  • Tobaksforebyggelse
  • En aarhusiansk diabetesplan,
  • Tættere samarbejde om lænderygsmerter
  • Øget indsats for udsatte.

 

Du kan her læse hele forliget her