”Fælles indsats” er nu skudt i gang

Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland og Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune har den 18. september 2017 igangsat det treårige projekt ”Fælles indsats”.

”Fælles indsats” tager afsæt i konceptet for opfølgende hjemmebesøg. I projektet modtager akut indlagte patienter, der efter en hospitalsbaseret
screening vurderes skrøbelige, en indsats inden for 24 timer efter udskrivelse, i ét af to spor.

I det første spor modtager patienterne en hospitalsbaseret opfølgning ved geriater, sygeplejerske og evt. terapeut og/eller diætist.

I det andet spor modtager patienterne en kommunalbaseret opfølgning fra en sygeplejerske med evt. inddragelse af en terapeut, diætist og/eller praktiserende læge.

I projektperioden skal de kommunale sygeplejersker indsamle informationer om patienterne med henblik på evaluering af indsatserne. Patientinformationerne skal frem til den 20.10.2017 (eller indtil CURA kører stabilt) dokumenteres manuelt på et ark udsendt til lederne af sundhedsenhederne samt forstanderne.

Din opgave som leder:
• Orientere sygeplejersker og evt. terapeuter og diætister om projektet
• Sikre, at sygeplejerskerne indhenter data 24 timer efter udskrivelse og 30 dage efter udskrivelse
Spørgsmål om projektet kan rettes til projektleder, sundhedsfaglig konsulent, ph.d., Monica Milter Ehlers på mail: emom@aarhus eller telefon: 4187 3765.

Her er links til:

Projektbeskrivelse
Information om satspuljeprojektet til forstandere og sygeplejersker
Sundhedsstyrelsens beskrivelse af projektet
Sundhedsaftalen og det fælles projekt, som “Fælles indsats” er en del af