Ny samarbejdsaftale mellem MSO og VIA University College

Aftalens formål er at skabe et stærkt og tæt samarbejde, så medarbejdere nu og i fremtiden besidder de nødvendige kompetencer for at løse kerneopgaverne på det kommunale sundheds- og omsorgsområde.

Samarbejdsaftalen fokuserer på rammerne for samarbejde inden for følgende områder:
1. Faglig kvalitet og relevans
2. Velfærdsteknologi
3. Udviklingen af det nære sundhedsvæsen
4. Forskning, udvikling og innovation.

For at understøtte og vidensdele er det planlagt at etablere en fælles it-platform. Målet er at skabe let adgang for medarbejdere i vores to organisationer i forhold til at få inspiration og finde samarbejdspartnere.

Opgaven bliver i fællesskab at være nysgerrige og åbne over for at eksperimentere med nye samarbejdsformer, der gavner de studerende og medarbejderne og som i sidste ende skaber værdi for borgerne.

Som leder og kollega kan du være med til at styrke samarbejdet med VIA ved at:
• Bidrage med ideer til udvikling inden for emnerne
• ’Slippe medarbejderne fri’
• Bakke op om de kolleger, der direkte deltager i samarbejdet
• Byde vores kolleger fra VIA velkommen, hvis de kommer på besøg hos os
• Og så selvfølgelig fortsætte med at tage godt imod vores studerende fra VIA.

Nærmere oplysninger om samarbejdsaftalen kan rettes til områdechef Lene Offersen: leoff@aarhus.dk eller uddannelseskonsulent Gitte Odderup: go@aarhus.dk  

Her kan du se samarbejdsaftalen i sin helhed.