Vi introducerer vores MUS/TUS-æsker version 2,0

Formålet med MedarbejderUdviklingsSamtaler (MUS) og TeamUdviklingsSamtaler (TUS) er en forventningsafstemning, hvor du, sammen med dine medarbejdere, får talt om forventninger, muligheder og udviklingsmål.

Alle medarbejdere skal have en årlig udviklingssamtale i Sundhed og Omsorg. I jeres LMU kan I aftale om I afholder samtalerne som MUS eller hvert andet år ønsker at holde TUS. TUS kan også bruges som en anledning til at drøfte årets Social Kapital måling. I september udsender HR en revideret version af MUS/TUS-æsker. Noget er udgået og noget nyt er kommet til.

Se mere om MUS/TUS her.

Nyt Sundhedskort

Som leder skal du:

  • Sikre, at alle medarbejdere har adgang til det nye MUS-materiale. Guide til afholdelse af MUS-samtaler finder du på portalen
  • Afholde enten MUS eller TUS med dine medarbejdere

Vi håber I vil tage godt imod det 😉