De sidste plejehjemskøkkener bygges om

Hen over efteråret og vinteren foretages om- og tilbygninger på 9 plejehjem, så maden kan produceres fra bunden af og duften af mad spredes til beboerne.Dette sker for midler som Sundhed og Omsorg har fået tildelt fra Sundheds- og Ældreministeriets køkkenpulje.

De 9 plejehjem er Hestehavehusene, Sifsgård, Kristiansgården, Skelager, Hørgården, Sønderskovhus, Engsøgård, Næshøjvej 41a og Havkær.

Herudover fik MSO i forbindelse med 2. runde af puljeansøgningen primo juni tildelt 1,5 mio. kr. til egenproduktion af dysfagi-mad.

Alle køkkenombygningerne er sat i gang og er enten i udbud eller under fysisk udførelse.