Mere sol- og dagslys til de ældre

MSO tager nu initiativ til at de ældre på plejehjemmene kan få mere glæde af dagslyset og solskinnet – når det er der. I 2018 og 2019 gennemføres etablering af et antal atriumgårde, vinterhaver og orangerier i tilknytning til plejehjemmene.

Midlerne hertil er givet i budgetforliget for 2016-19 og pengene skal bruges i 2018 og 2019 – hertil kommer et supplerende bidrag fra MSO.

De førte plejehjem, der får glæde af midlerne, er Egely, Sandkåsvej, Kongsgården og Kristiansgården.

Midler tildeles ud fra en helhedsvurdering af behov, løsningens herlighedsværdi og langsigtede anvendelsesperspektiv samt anlægsøkonomi sat i forhold til hvor mange beboere som får gavn af løsningen.

Yderligere orientering om mulighederne, ansøgningsfrist og udvælgelse vil blive givet på et af de først kommende møder i kredsen af forstandere.