Opdatering på Cura efter de første 2 uger

Kære ledere – vær opmærksomme på:

Organisering og håndtering af rettigheder til oprettelse af straks-identer

Straks-identer giver problemer flere steder. Vi arbejder på en forenklet løsning, men indtil den er på plads, holder vi fast i den beslutning, som blev meldt ud i foråret:  

  • Hvert område har udpeget op til 20 navngivne personer, som har fået tildelt rollen som sikkerhedsadministrator for at kunne oprette straks-identer. Disse dækker de lokale behov for at få oprettet straksidenter. Det er området selv, der udpeger medarbejderne og sørger for internt at orientere om, hvem der kan oprette straks-identer. 
  • Rettighederne må kun anvendes til at overføre og tildele login-organisationer til straks-identerne.
  • Hvis man har fået tildelt rettigheder som sikkerhedsadministrator i Cura for at kunne oprette straks-identer, må man under ingen omstændigheder give andre sikkerheds- eller andre rettigheder i Cura.
  • Alle ændringer af brugernes rettigheder skal gå via CuraSupport. Hvis man vil have ændret, hvem der har rollen som sikkerhedsadministrator i et område, skal områdets sikkerhedsansvarlige oprette en sag i Cura Support. Det er yderst vigtigt at følge denne procedure for, at vi kan sikre et overblik over hvem, der har rettigheder som sikkerhedsadministrator.

Vejledningen i oprettelse af straks-identer er revideret. Vær særligt opmærksom på, om medarbejderen allerede har en az-ident fra en tidligere ansættelse i Aarhus Kommune/MSO. Se vejledning her.  

 

Breve og afgørelser i Cura

Udmelding vedr. brug af breve i Cura fra Poul Martin Christensen og Jens Lassen: Cura indeholder mulighed for at afsende breve og afgørelser til borgerne. Disse breve og afgørelser indeholder typisk den afsendende medarbejders personlige arbejds-email-adresse. Det er uhensigtsmæssigt af en række praktiske og formelle grunde og vil blive rettet. Desværre kræver det, at vores leverandør laver nogle rettelser i Cura. Leveringstidspunktet for denne rettelse er pt. ukendt, men vi kan antagelig forvente et par måneders leveringstid.  Indtil da skal brevene anvendes som de er – med den personlige arbejdsmail. Samtidig indskærpes det, at de i Cura indlagte brev- og afgørelsesskabeloner skal anvendes. Curas mulighed for ”blanke breve” må kun anvendes i de tilfælde, hvor der ikke findes en brev- eller afgørelsesskabelon til formålet. Når løsningen på afsender-email-adressen er klar, vil vi desuden samle op på erfaringerne med brev/afgørelses-skabelonerne, så vi kan indarbejde justeringer og tilpasninger.