Ændret opgavefordeling på myndighedsområdet pr. 1. december 2017

I foråret godkendte chefteamet en række ændringer i opgavefordelingen mellem borgerkonsulenter og Sundheds- og Omsorgslinjen (SOL), som også medfører en række nye tildelingsopgaver på hjælpemiddelområdet for sygeplejersker og terapeuter i sundhedsenhederne og på plejehjemmene (inkl. de selvejende).

Opgaveændringerne skal medvirke til en forenkling i opgavevaretagelsen og en mere hensigtsmæssig opgaveløsning set ud fra et borgerforløbsperspektiv, således at færrest muligt involveres i sagsbehandlingen.

Forud for, at den nye opgavefordeling træder i kraft, afholdes undervisning for sygeplejersker og terapeuter i sundhedsenhederne og på plejehjemmene.

Undervisningen gennemføres i oktober-november måned og foregår lokalt. Herefter træder den nye opgavefordeling i kraft fra 1. december i stedet for start oktober, som tidligere udmeldt.

Her kan du se en oversigt over hvilke bevillings- og tildelingsopgaver, der fremadrettet varetages af hhv. borgerkonsulenter, SOL samt sygeplejersker og terapeuter i sundhedsenhederne og på plejehjemmene.

Spørgsmål kan rettes til Mette Svendsen, Fællesstaben: mettes@aarhus.dk eller Marianne Kirkegaard Birkmose, Fællesstaben: makb@aarhus.dk