Sådan er det at arbejde efter forløbsmodellen – fortalt af Jette Kamp

Hen over efteråret bringer vi en række praksishistorier fra de syv områder og specialenhederne om, hvordan de arbejder med forløbsmodellen.
Denne uges indlæg er fra Område Vest:

Samarbejde omkring borgerforløb – fra et hjemmeplejeperspektiv  

 

Fortalt af Jette Kamp, ergoterapeut i hjemmeplejen i Område Vest  

Som ergoterapeut i hjemmeplejen er jeg privilegeret ved, at mine sosu-kollegaer tager mig med ud til borgere, hvor der opleves udfordringer. Således har jeg haft godt kendskab til ægteparret Ellen og Finn.  

Da jeg først kommer i hjemmet, er både Finn og Ellen i varige forløb. Finn har en vaskulær demens. Hans balance er ringe, men det glemmer han. Han glemmer også, hvor toilettet er, og derfor går han ofte på gaden for at lede efter et toilet.

Ellen har Parkinson. Hun sidder i kørestol og liftes ved alle forflytninger. Hun kan give et habilt samtykke, men hun har lang latenstid, afasi og næsten intet initiativ.   

Ægteparrets børn ønsker, at deres forældre skal blive i patriciervillaen. Det er en stor opgave både for børnene og for hjemmeplejen. Men i konceptet ’borgerkonference’ finder vi god vejledning til, hvordan vi kan mødes – ikke kun med borgerne, men også med deres pårørende. 

Med den pågældende familie fik vi ikke kun talt om praktiske arrangementer. Vi fik også talt om gensidige forventninger og fik på den måde skabt bedre grobund for det gode samarbejde.   

Kort tid efter borgerkonferencen oplever vi i hjemmeplejen behov for en vurdering af Finns synkefunktion. Finn overgår derfor til et enkelt forløb og ergoterapeuten fra sundhedsenheden udarbejder en beskrivelse af synkefunktionen med gode ideer til, hvad vi og familien kan servere for Finn. Samtidig giver ergoterapeuten faglige input til håndtering af Finns tandprotese.  

Ellen bliver tiltagende dårlig. Hjælperen observerer synkebesvær og forværring af både respiration og cirkulation. Ellen har fået lungebetændelse og i løbet af to døgn udviklet tryksår. I hjemmeplejen vurderer vi, at Ellen har brug for tværfaglige vurderinger og interventioner.  Derfor kommer Ellen i et sammensat forløb med en sygeplejerske fra sundhedsenheden som forløbsansvarlig.

Dette er uden tvivl til stor gavn for Ellen; men det er også til gavn for os i hjemmeplejen, da det er med til at skærpe vores faglighed i den omsorg og pleje, som vi leverer.