Nyt fra Sår-klyngen

Sårklyngen blev etableret som en 2 årig midlertidig udviklingsklynge d. 1. marts 2017. Klyngens opgave er at sætte mål og retning for kvalitet og udviklingsbehov indenfor sårområdet. Derfor har klyngen haft igangsat en statusundersøgelse samlet for MSO samt lokalt i områderne ift.:

  • Baseline for sårtyper og behandlingspraksis  
  • Hvilke sårbehandlingsindsatser udføres  
  • Screening af anvendelse af sårplejeprodukter

De 3 sårkonsulenter har siden starten været i gang med en masse sidemandsoplæring sammen med sygeplejersker og enkelte social- og sundhedsassistenter. Langt hovedparten af kontakten har været til sygeplejersker i sundhedsenhederne, enkelte kontakter i hjemmeplejen, Vikærgården og på plejehjem.

   Langt de fleste sårindsatser findes i sundhedsenhederne. På baggrund af statusundersøgelsen, tal fra Faktacenteret og erfaringerne fra praksis indtil nu er der foretaget en vurdering af, hvilke indsatser der skal igangsættes med henblik på at øge kompetenceniveauet på sårområdet i Sundhed og Omsorg.

Læs statusrapport her

Læs om tryksår her

 

Undervisning

Der er udviklet undervisningsmateriale til 4 moduler med forskelligt indhold til sygeplejersker og 2 moduler med forskelligt indhold til social- og sundhedsassistenter. Kurserne, som alle har en varighed på 2 timer, ligger på Kursusportalen. Søg på “sårbehandling”.

 

Telemedicinske konsultationer

Aarhus Kommune har en fælles samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering med Region Midtjylland og de tilhørende kommuner. I denne aftale har vi forpligtet os til at kommunikere igennem det telemedicinske redskab: Pleje.net. Med andre ord, så er der mange af borgernes sårkonsultationer med Region Midt, der foregår elektronisk fremfor i ambulatorier.

Derfor er det vigtigt, at de sygeplejersker, som behandler sår, kan bruge denne konsultationsform. Læs mere her.

Vi anvender i det små Pleje.net til sparring om sårindsatser internt i Aarhus Kommune. På sigt bliver dette mere udbredt imellem Områderne og sårkonsulenterne. Succeshistorie fra et af områderne

Er du interesseret i en succeshistorie, som et af områderne har haft sammen med sårklyngen, så kan du se mere (Obs, for nogle vil det være stærke billeder) her

Spørgsmål om og til sår-klyngen kan rettes til sårkonsulenterne:  

Anna-Lise Væggemose, tlf. 2336 2129 eller mail: avae@aarhus.dk

Trine Stougaard Stenrøjl, tlf. 51837380 eller mail: trinesk@aarhus.dk

Jane Hampton, tlf. 41855160 eller mail: jham@aarhus.dk