Fremtidens ergo– og fysioterapeutrolle

Ergo – og fysioterapeuterne og deres ledere blev i 2016 tilbudt at deltage i interviews, med det formål at give input til organisationens ”nu og her”- billede i forhold til ergo– og fysioterapeuternes samlede opgavefelt, både i et monofagligt og i et tværfagligt perspektiv.

Rehabilitering, forløbsmodellens struktur, ansvars– og rollefordeling, eskalationspilen og mere lighed i sundhed er bagtæppet for den afrapportering, der er udarbejdet på baggrund af interviews.

Rapport og bilag finder du her.

Alle der har bidraget, har mulighed for at deltage i dialogmøder omkring rapportens hovedfund og hvordan der vil blive arbejdet videre med dem i den nedsatte arbejdsgruppe.

Der vil løbende blive orienteret om dette arbejde i det Faglige Hjørne og prioriteringer og handlinger vil blive endeligt godkendt af Chefteamet.

Som leder må du meget gerne være behjælpelig med, at ergo– og fysioterapeuter får viden om hvor rapporten kan findes, og hvordan de kan tilmelde sig dialogmøderne.

Spørgsmål kan rettes til rehabiliteringsleder Susanne Elbrønd Madsen suem@aarhus.dk  eller konsulent Marianne Selmer mase@aarhus.dk