Sådan er det at arbejde efter forløbsmodellen – fortalt af Lotte Bundgaard Lambek

Hen over efteråret bringer vi en række praksishistorier fra de syv områder og specialenhederne om, hvordan de arbejder med forløbsmodellen.

Denne úges indlæg er fra Område Syd:

Om at arbejde efter forløbsmodellen på plejehjem

Fortalt af Lotte Bundgaard Lambek, fysioterapeut på Solbjerg plejehjem  

Her er et par tanker om, hvorfor jeg finder forløbsmodellen vigtig i vores daglige arbejde i plejehjemmet.  

Jeg kan overordnet sige, at forløbsmodellen giver rigtig god mening for mig fordi:

  • Vi fastholdes i fortløbende at vurdere, om borgeren er placeret i det rette forløb, og dermed også forholde os til, om den indsats, vi giver, er den optimale.
  • Den fremmer vores refleksioner om borgerens tilstand, da vi fortløbende sætter lys på dette i de enkelte teams og revurderer forløbene.
  • Den øger fokus på den tværfaglige indsats samt tydeliggør, hvem der har det overordnede ansvar. Det er derfor altid tydeligt, hvem man skal henvende sig til med sine observationer, spørgsmål eller refleksioner.

I kombination med Cura øger den vores fokus på at “holde borgeren i centrum” via borgerkonferencer