Cura er i drift, men giver stadigvæk udfordringer

Cura har nu været i brug i Sundhed og Omsorg i 4 uger. Det giver både anledning til tilfredshed og bekymringer.

Tilfredshed, fordi vi kan se, at Cura bruges flittigt og at Cura ikke – som nye it-systemer ellers ofte er det – er nede, skal genstartes og på anden måde er plaget af driftstekniske problemer.

Cura giver dog også anledning til besvær og bekymringer. Fejl i Cura og manglende funktionalitet betyder workarounds, hvor man som bruger kan føle, at man mister overblikket.

Cura-teamet arbejder sammen med leverandøren på at løse problemerne og på at informere, men vil forsøge at gøre det endnu bedre, sådan som det også blev efterspurgt på dagens direktionsmøde.

Chef-teamet har besluttet at mødes ugentligt til en særlig Cura-status foreløbig indtil nytår for at følge udviklingen tæt og for at kunne bidrage, hvor det er muligt.

Vi SKAL lykkes med Cura og vi vil gøre, hvad der skal til for at nå det mål!

Venlig hilsen Chefteamet