Ny viceområdechef i Område Syd

I Område Syd har der siden juni 2016 været en vakant viceområdechefstilling.

I efteråret 2016 blev et planlagt rekrutteringsforløb afbrudt pga. implementering af forstandermodellen og som følge heraf ændret ansvarsfordeling i direktionerne samt en videreudvikling af direktionsmodellen, som ligeledes betød ændringer i opgave- og ansvarsfordeling.

Hen over sommeren 2017 har stillingen været slået op, men et enigt ansættelsesudvalg besluttede at undlade at besætte stillingen, da man ikke fandt den rette kandidat til stillingen. Efterfølgende har direktionen været i dialog med sundheds- og omsorgschef Kirstine Markvorsen om situationen. Dialogen er endt med, at Kirstine Markvorsen har truffet beslutning om at flytte viceområdechef Gitte Krogh fra direktionen i Område Christiansbjerg til Område Syd. Beslutningen er truffet efter dialog med såvel direktionerne i Område Syd og Christiansbjerg som med Gitte Krogh. Det er således en beslutning, som man bakker 100 procent op om i både Christiansbjerg og Syd.

Gitte Krogh tiltræder stillingen som viceområdechef i Syd pr. 1. november 2017. Hun har været viceområdechef i Område Christiansbjerg siden 1. april 2016, da hendes tidligere område, Vejlby-Risskov, blev splittet op. Hun har været ansvarlig for plejehjem, sundhedsenhed – herunder visitation – dagcentertilbud til demente, sygepleje og træning. Desuden var hun fra oktober 2013 til oktober 2014 ansvarlig for Vikærgården.

Den ledige viceområdechefstilling i Christiansbjerg vil nu blive opslået via eksternt opslag.