Mere genoptræning skal løses lokalt

Der er vedtaget en ændring af opgavefordelingen af §140 genoptræning, så flere genoptræningsopgaver på basalt niveau fremover skal løses lokalt.    

Opgaverne blev før varetaget af NeuroCentret (NC) og Ortopædisk GenoptræningsCenter (OGC). Den lokale implementering sker løbende over de næste 2 år.  

På nuværende tidspunkt er det borgere med håndkirurgisk genoptræningsbehov, borgere med en akut opstået senhjerneskade og/eller dysfagi, samt genoptræningsopgaver efter knæ- og hofte-alloplastikker (indsættelse af kunstigt led), der sendes ud til lokalområdernes sundhedsenheder. Det er primært borgere, der ikke er erhvervsaktive.

Der er afholdt workshops om håndkirurgi og knæ- og hofte-alloplastikker. Der er endnu en workshop om alloplastikker d. 08.11.17, og der har været stor søgning til denne.

Det er altid muligt at få løbende sparring med terapeuter på OGC og NC efter behov.

 

OGC kontaktes på telefon: 8713 3625. Kontaktperson: Tine Munk Ramskov, mail: tmr@aarhus.dk

NC kontaktes på telefon: 8713 2694. Kontaktperson: Dorit Torborg Jensen, mail: dotj@aarhus.dk