Fremtidens ergo- og fysioterapeutrolle – rapport og dialogmøder

Ergo- og fysioterapeuterne og deres ledere blev i 2016 tilbudt at deltage i interviews med det formål at give input til organisationens ”nu og her”- billede i forhold til ergo- og fysioterapeuternes samlede opgavefelt, både i et monofagligt og i et tværfagligt perspektiv. Rehabilitering, forløbsmodellens struktur, ansvars- og rollefordeling, eskalationspilen og mere lighed i sundhed er bagtæppet for den afrapportering, der er udarbejdet på baggrund af interviews. Rapport og bilag finder du her.

Alle, der har bidraget, har mulighed for at deltage i dialogmøder omkring rapportens hovedfund og hvordan der vil blive arbejdet videre med dem i den nedsatte arbejdsgruppe. Der vil løbende blive orienteret om dette arbejde i Det Faglige Hjørne og prioriteringer og handlinger vil blive endeligt godkendt af Chefteamet.

For tilmelding til dialogmøderne: gå ind på Kursusportalen. Søg på ’dialogmøde – projekt fremtidens ergo- og fysioterapeutrolle 2016-2017’.

Som leder må du meget gerne være behjælpelig med, at ergo – og fysioterapeuter får viden om, hvor rapporten kan findes og hvordan de kan tilmelde sig dialogmøderne.

 

Spørgsmål kan rettes til rehabiliteringsleder Susanne Elbrønd Madsen, suem@aarhus.dk,  eller konsulent Marianne Selmer, mase@aarhus.dk