Tilbud om coaching

(Tilbuddet er ophørt, januar 2019)

I MSO har vi ansat vores egen coach. Oprindeligt var tilbuddet om coaching udelukkende tiltænkt ledere, men vi har nu åbnet op for, at flere andre målgrupper også kan benytte ordningen. Så hvis du er leder eller tilhører en af nedenstående grupper, og hvis du tumler med nogle arbejdsrelaterede udfordringer, du gerne vil arbejde med i et uvildigt og fortroligt rum, kan du læse mere om tilbuddet og hvordan du bestiller tid hos coach Charlotte Vestergaard her.

  • Sygeplejersker i områderne med borgerrettede funktioner
  • Borgerkonsulenter i områderne
  • Ressourcekoordinatorer i områderne
  • Ansatte i stabsfunktioner til direktionerne i områderne

Tillidsrepræsentanter