Status på Cura

Vi skal sikre korrekt opgavehåndtering

Vi er nu i gang med Cura på sjette uge. Noget af det, der giver vanskeligheder, er at finde ud af hvordan vi sikrer, at de opgaver der i Cura bliver sendt til andre faggrupper og enheder, rent faktisk når frem og aktivt bliver grebet. Derfor sætter vi nu fuldt fokus på opgavehåndtering i Cura.

Korrekt opgavehåndtering i Cura kræver tre ting:  

  1. Brugerne skal have mulighed for at logge ind, så de er i stand til at se opgaverne
  2. De enkelte teams og enheder skal have aftalerne på plads, så de fanger opgaverne
  3. Som afsender af en opgave skal man være sikker på, at opgaven også kan fanges/ses af en modtager.  

Brugerne skal kunne logge ind på den rigtige organisatoriske enhed

Alle teams skal – senest fredag den 27. oktober – have gennemført et tjek af, at alle medarbejdere har de korrekte login-muligheder. Som leder skal du, i samarbejde med din tovholder/implementeringsagent og direktion aftale, hvordan I sikrer dette tjek for dit team.  

Helt overordnet gælder følgende:

  • Som medarbejder, der arbejder på Cura App og Cura Web, skal du som minimum kunne logge ind på Leverandørniveau og på det/de team(s), du skal tjekke beskeder for.
  • Som CuraPlan-bruger skal du både kunne logge ind på Områdeniveau, Leverandørniveau og på de teams, du skal tjekke beskeder for  

Vejledning for kontrol af login findes her

Tovholderne blev i går, mandag 23. oktober, bedt om lokalt at sætte gang i opgaven og melde de konkrete aftaler tilbage til det centrale Cura Team i Digitalisering.  

De enkelte teams og enheder skal have aftalerne på plads, så de fanger opgaverne

Det er vigtigt at have klare aftaler om, hvem der tjekker hvad i Cura, og hvornår. Disse aftaler skal fungere både i teamet, på tværs af teams (fx i sundhedsenheden) og på tværs af områder. Hertil kommer at man skal sørge for at tjekke for opgaver på alle de loginmuligheder man har. Det gør opgaven kompleks.  

Som udgangspunkt skal man i teamet og på tværs af teams sikre sig, at der er indgået aftaler om tjek af følgende:  

  • Ekstern kommunikation (overblik på web)
  • Sagsbehandling (overblik på web)
  • Fællesopgaver (Kort på App/Web)
  • Ekstern Kommunikation – opgaver (Kort på App/Web)
  • Åbne henvendelser (Kort på App)  

Som leder skal du sikre, at I i teamet har aftaler for hvordan I får tjekket ovenstående.  

Som afsender af en opgave skal man sikre sig, at den opgave, man sender afsted,

kan fanges/ses af en modtager

Cura kan ikke tjekke, om en bestemt medarbejdergruppe findes i en bestemt organisatorisk enhed. Cura kan fx ikke tjekke, om rollen ”Borgerkonsulent” findes i den organisatoriske enhed ”Hjemmeplejen”. Det betyder, at man godt kan sende opgaver til borgerkonsulenterne i hjemmeplejen. Problemet er bare, at disse opgaver aldrig bliver set, fordi der ikke er nogen borgerkonsulenter ansat i hjemmeplejen og dermed ikke nogen borgerkonsulenter, der logger ind på Hjemmeplejen.

Derfor skal man som afsender være sikker på, at den rolle man fremsender en opgave til også findes i den organisatoriske enhed man sender til.  

På web kan man lægge opgaver til ”ikke specifik brugergruppe”. Det anbefaler vi, at alle webbrugere gør. Det vil sige, at man som afsender skal sende til korrekt organisatorisk enhed. I ovenstående eksempel vil det være Sundhedsenheden eller Borgerkonsulentgruppen i Sundhedsenheden. På App er man tvunget til at lægge til en specifik brugergruppe. Hvis man er i tvivl, anbefaler vi, at man kontakter den modtager, man regner med at ramme, pr. telefon., så vi sikrer, at opgaven rent faktisk kan ses/bliver fanget. Muligheden for at lægge en opgave til en specifik medarbejdergruppe vil, så snart som det er muligt, blive fjernet fra CuraApp, men det har altså endnu ikke kunnet ske.  

Som leder skal du – i samarbejde med tovholder, implementeringsagent og/eller superbruger – sikre, at dine medarbejdere er bekendt med ovenstående problemer og ved hvordan de sender en opgave korrekt videre.  

Hvis du har spørgsmål

Er du forstander/viceforstander og har spørgsmål, så mød op til informationsmødet for forstandere og viceforstandere fredag den 27.10.2017 i festsalen i Viby. Link til tilmelding til arrangementet fremsendes i løbet af i dag, tirsdag.  

Er du leder i Sundhedsenhed eller hjemmepleje, så kontakt din tovholder eller konsulent i Digitalisering Jane Bitsch Kehlet på kjb@aarhus.dk.