Aarhus Kommune skal igen have ny indkøbsaftale på sårbehandlings- og sygeplejeartikler

Den Sundhedsfaglige styregruppe har godkendt, at der i udbuddet skal efterspørges innovative sårbehandlings- og sygeplejeprodukter til levering i MSO’s sygeplejedepoter.  

Bæretid, anvendelsestid, behandlingstid m.v. i den nye aftale vil således blive væsentlige parametre ved konkret udvælgelse af sårbehandlings- og sygeplejeprodukter, i stedet for som nu, hvor det ofte alene er den billigste enhedspris. Kravene til det nye sortiment specificeres af en udpeget arbejdsgruppe.  

Berigende kommentarer til sortiment eller krav kan rettes til Jane Hampton på mailadressen: jham@aarhus.dk