”Arbejdsmiljø med vilje” – d. 16. november

For nye ledere eller ledere, der gerne vil have et brush-up

Formålet med kurset er, at du som leder får konkrete værtøjer til at sætte fokus på en sund arbejdsmiljøkultur og til at løse arbejdsmiljømæssige udfordringer – og dermed få større arbejdsglæde og trivsel samt færre sygedage, nedslidning og ulykker i dit team.

Undervisningen vil bestå af korte oplæg, cases, refleksioner og anvendelse af konkrete metoder og værktøjer.

Der vil blive bl.a. blive sat fokus på:

  • Arbejdsmiljø i MSO, roller og ansvar
  • Risikostyring/Ergonomi
  • Arbejdsulykker, Tilsyn og audit
  • Vold
  • Trivsel og stresshåndtering

Kurset udbydes 2 gange årligt. Du kan tilmelde dig på Kursusportalen.

Søg på ’arbejdsmiljø med vilje’