Serviceløft i hjemmeplejen

Rådmand og chefteam godkendte 9. november en model for, hvordan penge fra budgetforliget til serviceløft i hjemmeplejen skal udmøntes.

Serviceløftet træder i kraft pr. 1. januar. Der er afsat 11,5 mio., som svarer til 15 minutter pr. uge pr. borger i målgruppen.

I løbet af december tildeles der 15 minutter om ugen til alle i målgruppen: de ca. 3000 borgere, der modtager plejeindsatser i hjemmeplejen, og som ikke i dag har klippekort. Konkret udmøntes serviceløftet som et valg for de enkelte borgere mellem at modtage ekstra hjælp på 15 minutter hver uge eller 30 minutter hver anden uge.

Tanken med serviceløftet er som beskrevet i forligsteksten: ’f.eks. […] en omsorgssnak, en gåtur, lidt ekstra rengøring, hjælp til højtlæsning, kontakt til besøgsven, håndtering af post, hjælp til telefonopkald til læge eller familie eller øvrige praktiske opgaver, det i øvrigt kan være svært for borgeren selv at klare.’

Der skal disponeres med den ekstra hjælp, men der er ikke krav til afrapportering eller mulighed for opsparing.

I den kommende måned arbejdes der på at lave målrettet kommunikation/information til såvel borgere i målgruppen som til ledere og medarbejdere i hjemmeplejen. Ressourcekoordinatorerne tiltænkes en særlig rolle ift. formidlingen til borgerne og aftale om, hvordan serviceløftet skal disponeres hos dem.

Som leder skal du: Læse ovenstående som en foreløbig information. Der kommer mere målrettet og handlingsanvisende information inden 1. december, men start allerede nu på at tænke den nye opgave og ressource ind.

I stil med ”klippekortsordningen” laver vi en side på portalen med relevant information og materiale. Borgerne får tilsendt brev om ordningen medio december. Fra det tidspunkt kan dit personale forvente spørgsmål til, hvad ordningen kan bruges til. Dvs. vær klar til at læse og omsætte nye informationer om ordningen i tidsrummet fra 1. til 15. december.

 

Kontakt: Marianne Stefansson, mari@aarhus.dk