Ny sygeplejefaglig konsulent

Pr. 1. oktober er Linn Wittendorff ansat i en et-årig projektstilling i Klyngen for Arbejdsmiljø & Sygefravær, hvor hun skal have fokus på trivsel og arbejdsmiljø på det sygeplejefaglige felt.

Blandt andet skal hun afdække og beskrive, hvordan man systematisk kan styrke og understøtte ”egenomsorg” ind i rutiner, samt den relationelle koordinering omkring arbejdsmiljø og trivsel i det sygeplejefaglige opgavefelt.

I projektet samarbejder Linn Wittendorff også med Kvalitet & Borgersikkerhed, hvor fokus er en kortlægning af, hvilke faglige standarder/instrukser, der også kalder på en fælles arbejdsmiljøinstruks, samt hvor og hvordan et tydeligt ”link” er muligt.

 

Kontakt: Linn Wittendorff, Mail: lwl@aarhus.dk, Tlf: 41 85 87 61